duman6

MATDER - Matematikçiler DerneğiKonular

Sempozyumumuzda matematik eğitimi ve matematiğin bilim, sanat ve gerçek yaşam uygulamalarını içeren çalışmalara yer verilecektir. Bu bağlamda bildiriler;
• Matematik Eğitimi
• Bilişim ve Teknolojide Matematik
• Bilim ve Matematik
• Sanat ve Matematik
• Siyaset, İş Dünyası ve Yaşamda Matematik
• Matematik Tarihi
ve benzeri konuları içermesi planlanmaktadır.

Matematik eğitimi kapsamında 8. Matematik Sempozyumu, tüm eğitim düzeylerinde (okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim) matematik eğitiminin
• Araştırma
• Kuram
• Teknoloji
• Politikalar
• Sorunlar
• Yenilikler
• Uygulamalar
• Yeterlikler
gibi boyutlarda tartışılacağı, bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı bir forum olarak planlanmaktadır.

Sempozyuma önemli sayıda öğretmen ve öğrenci de katılmaktadır. Bu nedenle sınıf içi uygulamaları ön plana çıkaran konulara da yer verilmesi planlanmaktadır.  

Sempozyum dili Türkçedir.