duman6

MATDER - Matematikçiler DerneğiÖGRENCILERLE ILISKILER VE BURS FONU ÇALISMA GRUBU

ÖĞRENCİLERLE İLİŞKİLER VE BURS FONU ÇALIŞMA GRUBU

Çalışma Grubunun Görev Tanımları:

1)   Burs verilecek öğrencilerin seçiminde aranacak koşulları belirlemek,

2)  
Her akademik yılbaşında tahmini bütçe hazırlayarak öngördüğü bursiyer öğrenci sayısının Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

3)  
Üniversitelerin matematik bölümleri ile bursiyer öğrencilerle ilgili konularda bilgi paylaşımında bulunmak,

4)   Burs verilecek öğrencileri belirlemek ve burs verilmesi öngörülen öğrencileri gerekçeleriyle Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

5)   Burs Fonu’na kaynak sağlanması ile ilgili çalışmalarda bulunmak,

6)  
Öğrencilerle etkin iletişimde bulunmak,

7)   Burs verenlerin ödemelerini takip etmek,

8)  
Burs verenlerle bursiyerlerin iletişim içinde olmalarına yardımcı olmak,

9)   Burs verilmiş ve/veya verilen öğrencilerin derneğin tüm etkinliklerinde görev almalarını sağlamak,

10)       Burs verilmiş ve/veya verilen öğrencilerin bulundukları okullardaki genç matematikçilerin dernek çatısı altında toplanmalarını sağlayıcı tedbirler almak,

11)       Çalışmalarını Burs Fonu çalışma grubu yönergesi uyarınca yürütmektir.
 

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri:

Çalışma Grubu Başkanı:
 

Çalışma Grubu Üyeleri:
 

Çalışma Grubuna Üye Olma Şartı:
Sorumlu YK Üyesine niyet iletinizi ve özgeçmişinizi gönderebilirsiniz.