duman6

MATDER - Matematikçiler DerneğiMATEMATİKÇİLER DERNEĞİ TÜRKİYE LİSELER ARASI İKİNCİ MATEMATİK YARIŞMASI

MATEMATİKÇİLER DERNEĞİ
TÜRKİYE LİSELER ARASI İKİNCİ MATEMATİK YARIŞMASI

Yarışma her okuldan 3 öğrencinin katılacağı (öğrenciler 9-10-11.sınıflardan seçilecektir) 3 aşamalı bir matematik yarışmasıdır. Aşağıda her aşama hakkında detaylı bilgiler bulunmaktadır:

1. AŞAMA (15  MAYIS 2014 – Saat 13.00 –Karabük Üniversitesi )
 • Yarışmaya katılan tüm öğrenciler bireysel olarak sınava girecektir.
 • Sınav çoktan seçmeli 29 matematik sorusundan oluşur.
 • Sınav süresi 89 dakikadır.
 • Her okuldan katılan üç öğrencinin puanlarının toplamı okul puanı olarak ilan edilecektir.
 • En yüksek puanı alan 17 okul takımı ikinci aşamaya katılmaya hak kazanacaktır.

2. AŞAMA (15  MAYIS 2014 – Saat 16:30  Karabük Üniversitesi)

 • Üçer kişiden oluşan 17 okul takımı, takım olarak yarışacaktır.
 • Sınav soru-cevap şeklinde olup 19 sorudan oluşur.
 • Her sorunun cevap süresi 2-5 dakikadır.
 • En yüksek puanı alan 7 okul takımı üçüncü aşamaya katılmaya hak kazanacaktır.

3. AŞAMA (16  MAYIS 2014 – Saat 10:00 –Karabük Üniversitesi)

 • Bu aşamaya katılan tüm öğrenciler bireysel olarak sınava girecektir.
 • Sınav, açıklamalı cevap beklenen 5 sorudan oluşur.
 • Sınav süresi 89 dakikadır.
 • Her okuldan katılan üç öğrencinin puanlarının toplamı okul puanı olarak ilan edilecektir.

ÖDÜLLER

 • İkinci aşamaya katılıp üçüncü aşamaya geçemeyen okullara ve bunların öğrencileri ile öğretmenlerine teşvik sertifikası,
 • Üçüncü aşamaya katılıp ilk üç dereceye giremeyen okullara ve bunların öğrencileri ile öğretmenlerine başarı sertifikası,
 • İlk üç dereceye giren okullara ve bunların öğrencileri ile öğretmenlerine derece plaketi,
 • · İlk üç dereceye giren okulların öğrencilerine tablet bilgisayar,

Not:  Yarışmacıların 15  Mayıs 2014 Perşembe  sabahı  yapılacak  açılışa katılmaları zorunludur.

 

.