duman6

MATDER - Matematikçiler DerneğiKabul Edilen Özetler

MATDER BiLiM KURULU tarafından yapılan değerlendirme ve sıralama sonucu Bildiri/Çalıştay/Poster özetlerinden kabul görevlerin listesi aşağıdadır. Program ve salon darlığı nedeni ile pekçok özet programa alınamamıştır. Gösterilen ilgiye sonsuz teşekkürler....

TÜRÜ

BASLiK

YAZAR

Poster

iLKÖGRETiM 7. SiNiF ÖGRENCiLERiNiN MATEMATiK KAYGiSiNiN NEDENLERiNiN iNCELENMESi

Kâmil ARİ1, Sükran KONCA2,

Poster

MATEMATiK ve KARiKATÜR

Prof. Dr. Nesrin ÖZSOY*, Prof. Dr. Zeynep Fidan KOÇAK**, Ars. Gör. Deniz UÇAR*, Ars. Gör. Veysel Fuat HATiPOGLU

ÇaliStay

MATEMATiK   DRAMAYLA  DAHA ZEVKLi…

Derya KAYA

Bildiri

MATEMATiK ETKiNLiKLERiNE  YENi BiR YAKLASiM: MATEMATiK LiGi

Doç.Dr. Ünal UFUKTEPE, Ayla ÖNER, Deniz DABANCALİ YALMAN

ÇaliStay

Okulda Bir Matematik Atölyesi-izmir Özel Türk Koleji Matematik Kulübü ÖrneGi

Elif Alan Aksoy

Bildiri

iLKÖGRETiM 6. SiNiF ÖGRENCiLERiNiN MATEMATiK DERSiNDEKi YARATiCi DÜSÜNME DÜZEYLERi

Esen ERSOY, Nes’e BASER

Poster

SÜREKLi KESiRLER VE KULLANiM ALANLARi

MUSTAFA YAZAGAN

Poster

MiMARi YAPiLARDAKi FRAKTAL GEOMETRi

Melisa BESE, Oguzcan BAHAR, Danisman Ögretmen: Sebnem ÇELiK

Poster

RÜZGAR ENERJiSi KULLANiLARAK OKULUMUZ ENERJi iHTiYACiNiN KARSiLANMASiNA YÖNELiK MATEMATiKSEL HESAPLAMALAR

Batu DOYRAN, Derya GÖKÇEER, Danisman Ögretmen: Sebnem ÇELiK

Bildiri

iLKÖGRETiMDE MATEMATiK DERSiNDE “iSBiRLiGiNE DAYALi ÖGRENME” KONUSUNDA ÖGRETMEN VE ÖGRETMEN ADAYLARiNiN GÖRÜSLERi

Melek ÇAKMAK

Bildiri

iLKÖGRETiM 5. SiNiF MATEMATiK DERS KiTAPLARiNiN ÖGRETMEN VE ÖGRENCi GÖRÜSLERi DOGRULTUSUNDA DEGERLENDiRiLMESi

imge ÇAKİR,  Kamuran TARİM

Bildiri

Matematiksel Problem OluSturma Stratejisi (POS)

ibrahim Akar, Seyma SENGiL

Bildiri

iLKÖGRETiM iKiNCi KADEME ÖGRENCiLERiNiN PROBLEM DURUMLARiNA GÖRE GÖSTERiM BiÇiMLERiNi TERCiHLERi

Zeliha DUR*,   Kürsat YENiLMEZ**

Bildiri

iLKÖGRETiM iKiNCi KADEME ÖGRENCiLERiNiN GERÇEKÇi CEVAP GEREKTiREN MATEMATiKSEL SÖZEL PROBLEMLERi ÇÖZME BECERiLERi

S. Pinar ÖKTEM,   Yrd. Doç. Kamuran TARİM

Poster

ESKi MiSiR MATEMATiGiNi ANLAMAK ve GÜNÜMÜZ MATEMATiGi iLE KARSiLASTiRMAK

EZGi ÇÖPÜR

Poster

MATEMATiK TARiHi

Fidan SAHAN

Poster

SANAT VE MATEMATiK: BU BENiM DESENiM

Feyza DEMiR

Bildiri

MATEMATiGE KARSi TUTUM iLE MATEMATiK BASARiSi ARASiNDAKi KARSiLiKLi  iLiSKiNiN MODELLENMESi

Senay TAG GÜRLER ¹, Safure BULUT²

ÇaliStay

R3 TEKi AKSiYOM, TEOREM VE KATi CiSiMLERiN GOOGLE SKETCHUP PROGRAMi DESTEKLi iSLENMESi

MEHMET ELÇiN AKÇİL

Bildiri

iLKÖGRETiM MATEMATiK VE SiNiF ÖGRETMENLERiNiN iSBiRLiGiNE DAYALi GRUP ÇALiSMALARiNA iLiSKiN GÖRÜSLERiNiN iNCELENMESi

Kamuran TARİM ,   Didem KİR

Poster

TANGRAM iLE DÖNÜSÜM GEOMETRiSi

Sevim Sevgi1 & Ezgi Bakkaloglu2

Bildiri

SiNiF ÖGRETMENi ADAYLARiNiN MATEMATiKSEL BiLGiYi TRANSFER EDEBiLME BECERiLERi:  ÖLÇME, KESiR VE ÖLÇEK ÖRNEGi

Mustafa ALBAYRAK1 , A. Sabri iPEK2

ÇaliStay

MATEMATiK EGiTiMi / MATEMATiKTEKi UYGULAMALAR

Feyza DEMiR

Poster

GEOGEBRA: DiNAMiK GEOMETRi, CEBiR ve ANALiZ’iN BiRLESiMi

Güney HACİÖMEROGLU          Mete DOGANAY           Sezen ÇiÇEK

Bildiri

FONKSiYON KAVRAMiNiN ÖGRETiMiNDE ÖRNEK KULLANiMi

Behiye UBUZ         Fulya ULUTAS

Bildiri

ÖZDESLiK KONUSUNUN ÖGRETiMiNDE YAPiLANDiRMACi ÖGRENME YAKLASiMiNiN ÖGRENME ÜRÜNLERiNE ETKiLERi

M.Faysal AKİN

Bildiri

MATEMATiK KORKUSU

MÜGE ÖZDEMiR

Poster

TANGRAM AKTiViTESi ile ÇEVRE ve ALAN HESAPLAMASi

Güney HACİÖMEROGLU   Sezen ÇiÇEK

Bildiri

iLKÖGRETiM 6. SiNiF ÖGRENCiLERiNiN UZAMSAL YETENEKLERiNiN iNCELENMESi

Melih TURGUT, Süha YİLMAZ

Bildiri

AKiLLi TAHTA iLE MATEMATiK ÖGRENiMiNE YÖNELiK BiR UYGULAMA

Esra Özdemir

Bildiri

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖGRENCiLERiNiN MATEMATiK KORKU DÜZEYLERiNiN iNCELENMESi

Figen UYSAL

Poster

GEOMETRiK CiSiMLERiN ALAN VE HACiM HESABi iLE iLGiLi YARATiCi ETKiNLiKLER

Fatma AÇAR1, Siir ESMEDERE2, Gonca DOGAN3

Bildiri

iLKÖGRETiM iKiNCi KADEME ÖGRENCiLERiNiN FARKLi FORMATLARDAKi ÖRÜNTÜ ÇESiTLERiNE AiT YETERLiLiKLERiN KARSiLASTiRiLMASi

Yasar AKKAN1   Ünal ÇAKİROGLU2   Bülent GÜVEN3    ilhan KARATAS4

ÇaliStay

LiSANS EGiTiMiNDE ANALiZ DERSi VE FARKLi ANALiZLERLE ETKiLESiM

Emine MİSİRLİ  Yusuf GÜREFE

Bildiri

ÖGRETMEN ADAYLARiNiN MEB ORTAÖGRETiM MATEMATiK 10.SiNiF DERS KiTABi HAKKiNDAKi GÖRÜSLERi

Meltem Sari, Yasemin Saglam, Ali Bülbül

Poster

DiFERANSiYEL GEOMETRi VE KiNEMATiGE UYGULAMALARi ÜZERiNE

Melih TURGUT, Süha YİLMAZ

Bildiri

iLKÖGRETiM MATEMATiK DERSi ÖGRETiM PROGRAMiYLA iLGiLi SORULARiN iNCELENMESi

Yesim SARAÇOGLU1, Muammer YİLDİZ2, Gamze OKUR SiMSEK1, F. Derya YAVUZ1, Erol ÖZSOY1, Safure BULUT3

Bildiri

iLKÖGRETiM 1-8. SiNiFLAR MATEMATiK DERSi ÖGRETiM PROGRAMiNiN PiLOT UYGULAMASiNDA ORTAYA ÇiKAN DURUMLARiN DEGERLENDiRiLMESi

Muammer YİLDİZ1, Yesim SARAÇOGLU2, Gamze OKUR SiMSEK2, F. Derya YAVUZ2, Erol ÖZSOY2, Safure BULUT3

Bildiri

LiSE ÖGRENCiLERiNiN UYGUN MATEMATiKSEL
PROBLEM ÇÖZME STRATEJiLERiNi KULLANABiLME BECERiLERi

Elçin EMRE  Ziya ARGÜN

Poster

HANOi KULESi

Öykü TOPÇU   Danisman Ögretmen   Ebru KİRSAN YİLDİRİM   

Bildiri

PROBLEM VE PROBLEM ÇÖZME KAVRAMLARiNA YÖNELiK TANiMLAR

Sule GÜÇYETER

Poster

MESLEK YÜKSEKOKULLARiNDA OKUTULAN MATEMATiK VE MUHASEBE DERSLERi ARASiNDAKi iLiSKi

HASAN GÜRKAS* , MEVLÜT BALTA**

Bildiri

FARKLi ÖGRENiM SEViYELERiNDEKi ÖGRENCiLERiN BiRiNCi DERECEDEN DENKLEMLERiN ÇÖZÜMÜNDE YAPTiKLARi HATALARiN ANALiZi

ilhan KARATAS1 Bülent GÜVEN2 Yasar AKKAN1 Ünal ÇAKİROGLU3

Bildiri

MATEMATiK ÖGRETMEN ADAYLARiNiN KAVRAM OLUSTURMA ETKiNLiKLERiNE YÖNELiK GÖRÜSLERi: SÜREKLiLiK ÖRNEGi

Esra BUKOVA GÜZEL

Poster

AKiLLi TAHTADA MATEMATiK UYGULAMALARi: iKiNCi DERECEDEN FONKSiYONLAR ÖRNEGi

Berna TATAROGLU, Ayten ERDURAN

Bildiri

Belirtisiz Topolojik Uzaylarda Yakinsaklik ve Süreklilik

Mutlu Güloglu

Bildiri

MATEMATiK EGiTiMiNDE YARARLANiLAN “YAZMA AKTiViTELERi” ÜZERiNE LiTERATÜRDEN GENEL BiR BAKiS

Ars. Gör. İsikhan UGUREL,  Yrd. Doç. Dr. Sevgi MORALİ, Ögretmen & Lisansüstü Ögrencisi Çigdem TEKiN

Bildiri

Matematik EGitimi için Zeki ÖGretici Sistemin Tasarimi

Korhan GÜNEL1, Urfat NURİYEV2

Bildiri

GEOMETRiDEN GEOMETRiLERE: ÖGRETMEN ADAYLARiNiN GEOMETRi ALGiLARiNDAKi DEGiSiM

Bülent GÜVEN*  Ünal ÇAKİROGLU** Yasar AKKAN

Bildiri

GERÇEK NESNELER VE DiNAMiK GEOMETRi YAZiLiMiNiN ÖGRENCiLERiN UZAMSAL GÖRSELLESTiRME BECERiLERi ÜZERiNDEKi ETKiLERi

Temel KÖSA*   Bülent GÜVEN* Fatih KARAKUS*

Bildiri

MATEMATiK ÖGRETMENi ADAYLARiNiN FRAKTAL GEOMETRiYE YÖNELiK GÖRÜSLERi

Fatih KARAKUS*  Temel KÖSA*   ilhan KARATAS**

Bildiri

ORTAÖGRETiM ÖGRENCiLERiNiN iRRASYONEL SAYiLAR KONUSUNA iLiSKiN SAHiP OLDUKLARi ANLAMALARiN BELiRLENMESi

Bülent GÜVEN*   Erdem ÇEKMEZ*           ilhan KARATAS**

Bildiri

SiNiF ÖGRETMENLiGi ÖGRENCiLERiNiN GEOMETRiK DÜSÜNME DÜZEYLERi VE GEOMETRiYE YÖNELiK TUTUMLARi ÜZERiNE BiR iNCELEME

Cenk KESAN1, Ayse Tugba ÖNER2, Seçil YEMEN2, Deniz ÖZEN2

Bildiri

iLKÖGRETiM 4. VE 5. SiNiF ÖGRETMENLERiNiN MATEMATiK DERSiNiN ÖGRETiMiNE YÖNELiK GÖRÜSLERiNiN BAZi DEGiSKENLER AÇiSiNDAN iNCELENMESi

Baris DEMiR*

Poster

iLKÖGRETiM II. KADEME MÜFREDATiNiN FEN VE MATEMATiK ENTEGRASYONU AÇiSiNDAN iNCELENMESi

Melih TURGUT, Oya UYSAL, Berna CANTÜRK GÜNHAN

Bildiri

ALTiNCi SiNiF ÖGRENCiLERiNiN UZAMSAL GÖRSELLESTiRME BECERiLERi

Berna CANTÜRK GÜNHAN, Deniz ÖZEN

Poster

YEDiNCi SiNiF ÖLÇME ÖGRENME ALANiNDA ALAN HESABi ETKiNLiGi; DiKDÖRTGEN ÖRNEGi

Ayse Tugba ÖNER1, Cenk KESAN2

Poster

ALTiNCi SiNiF GEOMETRi ÖGRENME ALANiNDA KENARLARiNA VE AÇiLARiNA GÖRE ÜÇGENLER KONUSU iÇiN HAZiRLANMiS ETKiNLiK ÇALiSMASi

Seçil Yemen1, Cenk KESAN2

Poster

KATi CiSiMLERiN YÜZEY ALANLARiNiN HESAPLANMASiNDA DiSiPLiNLER ARASi YAKLASiMLA iLiSKiLENDiRiLMiS BiR ETKiNLiK ÖRNEGi

Cenk KESAN1, Deniz ÖZEN2

Bildiri

SEViMLi MATEMATiK KULÜBÜ PROJE ÇALiSMASi

Gürsu ASİK, Merve ÖZÇALLİ, Münevver DEREN

Poster

MATEMATiK DERSiNDE YAPiLAN  HATALAR  VE ÇÖZÜM YOLLARi

Ali FiLiZ*                                                                                                                    

Bildiri

Otomobillerin Yol BilGisayarindaki Matematik

Tolga KABACA

Bildiri

Bilgisayar Destekli Ögretime iliskin Matematik Ögretmenlerinin Görüsleri

Esin inan ÇİNAR, Hayati ÇAVUS

Poster

KARMASiK  FiBONACCi SAYi DiZiSi

MUSTAFA YAZAGAN

Bildiri

Anadolu Güzel sanatlar Lisesi ÖGrencilerinin Matematik ve Müzik Arasindaki iliSkileri Bilmelerinin Matematik ÖGrenmelerine Etkisi Nedir?

Baki SAHiN(1), Özlem SERÇELER(2), Sibel ATMACA(3), Ömer AKGÜLLER(3), Bahar BOZKURT(3)

Bildiri

EGitimde Açik Kaynak Kodlu Yazilimlar : edubuntu

Erdal ÖZÜSAGLAM, Ali ATALAY

Bildiri

Bir Ölçme Aracinin ÇaliSma Biçimi ile Kullanilmasi Arasindaki iliSki: Uzunluk Ölçme Durumu

Hüseyin Cahit KAYHAN, Ziya ARGÜN

Bildiri

Matematik ÖGretmen Adaylarinin Kendi BaSarisizlik Nedenleri Hakkindaki GörüSleri

Kürsat YENiLMEZ, ismail SAN

Poster

TriGonometri

Hakan ALABALİK

Bildiri

Matematik EGitiminde iSlemsel Ve Kavramsal ÖGrenme

Ahmet İSİK, Alper ÇiLTAS

Poster

OriGami ile ÇokGenlerin Elde Edilmesi Ve incelenmesi

Zuhal ÜNAN

Poster

ÖGrencilerin Matematik SevGileri Ve Bu SevGinin BaSarilarina Etkileri

Melike Tarhan

Gösteri

Pi sayisi

Alper Ates